طلسم عشق
شما عظیم تر از انی هستید که می اندیشید! تقدیم به همسر عزیزم

 

 

axx 1 rozegi parsa khan

سه شنبه 14 آبان1392 | 17:8 | مرضیه بلا |

esme ninim         parsa

motevalede         khordad

19 khordad

sefido

topol

khordani

 

دوشنبه 13 آبان1392 | 11:42 | مرضیه بلا |

salam dostaye golam

halo ahval chetore?

khoshin

salamatin

damagha chaghe

 

chan vaghte ke dargir nini kocholomam

vaght nakardam up konam

 

hala mikham in web ro ekhtesas bedam be nini kocholo

 

be nazare shoma khobe ???

 

 

دوشنبه 13 آبان1392 | 11:38 | مرضیه بلا |

About
.............................................

به سراغ من اگر می آیید،
پشت هیچستانم.
پشت هیچستان جائی ست،
پشت هیچستان رگ های هوا ،
پر قاصدهائی ست
که خبر می آرند از گل واشده ی
دورترین بوته ی خاک
روی شن های زمین ،
نقش های سم اسبان سواران ظریفی ست
که صبح
بر سر تپه ی معراج شقایق رفتند .
پشت هیچستان،
Menu
.............................................
PreviousItems
.............................................
Link
.............................................

Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................

كد آهنگ رضا صادقی
دلتنگ نگاتم